Домашна работа от 11.05.2024 г.

Стохотворения за 24-ти май – 5, 6 и 7 клас

Стохотворения за 24-ти май – 1, 2 и 3 клас

3-ти клас

Български език

*Погледнете пак информацията за глагола на стр.33 и после за глагола “съм” и направете упражнения 1-4  на стр.34
Четене

* Прочетете поне веднъж текста “ Палавото скакалче” на стр. 50 от учебника и после направете задачите 1-3 в помагалото на стр.47

5-ти и 6-ти клас

Български език
*Прочетете информацията за „Време на глагола“ на стр. 67-69 и запишете глаголните форми от първия абзац. Определете  в кое време, лице и число са.

Литература

* Направете кратък преразказ на текста “Приятел в нужда се познава” като ползвате и въпросите след текста.

7-ми клас

Български език

Прочетете пак за повелително наклонение в учебника на стр.65 и направете задачите:

1. Направете глаголите в повелително наклонение в съответното лице и число: написа, отидете, разбра, пееше, запяла, разкри, трепереше, влизахме, изслуша,

2. В кое изречение е употребена глаголна форма за Повелително наклонение?

А. Тя ще ми помогне за проекта

Б. Помогни ми за проекта.

В. Ще я помоля да ми помогне за проекта.

Г. Тя би ми помогнала за проекта.

3. В кои изречения разпознавате заповедно наклонение:

А. Тръгни веднага насам, за да не закъснееш!

Б. Би ли тръгнал насам, за да не закъснееш.

В. Тръгвай веднага насам, за да не закъснееш!

Г. Тръгваш веднага насам , за да не закъснееш!

4.В кои изречения има заповедно наклонение.

А. Другата седмица отиваме на море.

Б. Нека да отидем на море другата седмица.

В. Бихте ли дошли с нас на море?

Г. Да отидем на море!

Литература

*Прочетете докрая разказа “ Една Българка “ на Иван Вазов и прегледайте анализа на произведението след него. Напишете основни идеи.

История 5-7 клас

*Прочетете текста „ Златния век“ и направете упражнението след него. 

Напомняне – и двата текста са от раздадения от мен лист.

Домашна работа от 27.04.2024 г.

3-ти клас

Български език

*Погледнете отново информацията за лице и число на глагола на стр. 32

* Направете упр. 1, 2, 3 и 4 на стр. 32 в тетрадката по бълг. език.

Четене

* Прочетете стихотворението „ Цветница“ в учебника на стр.48 и направете упр. 1 и 2 на стр. 45 в учебната тетрадка.

* Прочетете и стихотворението „Великденче“ на стр. 49 в учебника и направете упр. 1 – 4 на стр. 46 от помагалото.

5-ти клас

Български език

Отворете прикачения файл и отговорете на въпросите – Въпроси – 5-ти клас

Литература

*Прочетете текста на песента „На Великден“ – научете да го четете добре и направете упражненията към него.

6-ти клас

Български език

*Прочетете изразително стихотворението“ Някога…”на стр.49 от учебника.

Литература

*Прочетете текста на песента „На Великден“ – научете да го четете добре и направете упражненията към него.

7-ми клас

Български език

1.Отбележете само глаголните форми, които са за изявително наклонение.

Написа, беше отишъл, отидете, разбра, пееше, бих запяла, разкри, трепереше, влизахме, биха влезли,

2. В кое изречение НЕ е употребена глаголна форма за изявително наклонение

А. Тя ще ми помогне за проекта

Б. Тя може да ми помогне за проекта.
В. Ще я помоля да ми помогне за проекта.
Г. Тя би ми помогнала за проекта.

3. В кое изречение е употребена глаголна форма за изявително наклонение:
А. Тръгни веднага насам, за да не закъснееш!

Б. Би ли тръгнал насам, за да не закъснееш.

В. Тръгвай веднага насам, за да не закъснееш!

Г. Тръгваш веднага насам , за да не закъснееш!

4.В кое изречение е употребена глаголна форма за изявително наклонение.

А. Другата седмица отиваме на море.

Б. Нека да отидем на море другата седмица.

В. Бихте ли дошли с нас на море?

Г. Да отидем на море!

Литература

*Прочетете разказа на Иван Вазов „Една Българка“ и отговорете на първите 4 въпроса на стр.67 към първа глава и въпроси 8 и 11 на стр.69 за втора глава.

История

*Прочетете текста  за Хан Омуртаг и направете упр. 1 и 2 след него.

*Прочетете текста „ Златния век“ и направете упражнението след него. 

Напомняне – и двата текста са от раздадения от мен лист.

География

 Преговорете урока за Дунавската Равнина на стр. 34 и 35. Надявам се направихте упр. 2 и 3 на стр.35.

 

Домашна работа от 20.04.2024 г.

Стихотворения за пролетните празници – тук

3-ти клас

Български език

* Прегледайте само за преговор упражненията от учебника по Бълг.език на стр.30, които направихме в час, после направете упражнения 1, 2, 3 и 4 от учебната тетрадка на стр.30-31.

Четене

* Прочетете римувания текст на Р. Киров “ Пързалка за Облаче” и се опитайте да разкажете устно историята като следвате картинките и въпросите на стр. 43 в учебника.

* Направете упражненията към стихотворението в учебната тетрадка, стр. 41, упр.1-5.

* Прочетете стихотворенията на стр. 48 от учебника, ще ги обсъдим следващия час.

5-ти клас

Български език

Прегледайте отново информацията на стр. 52 и 53 за съществителни, прилагателни и числителни имена, както и за местоименията и определете вида на всяка от трите думи на всеки от редовете в упр.6, стр.55 в учебника.

Литература

Прочетете отново разказа за Хитър Петър и направете кратък преразказ като следвате плана:

1)  Молбата на момчето към Хитър Петър за пари да започне търговия.

2)  Хитър Петър дава пари на момъка и го съветва.

3) Хитър Петър си взема парите и си отива.

Търговецът– текст за четене

6-ти клас

Български език

Имайки предвид информацията на стр.44-47, направете упражнения 5 и 6 на стр.49. Научете да четете добре стихотворението “Някога…” на стр.49

Литература

Прочетете отново разказа за Хитър Петър и направете кратък преразказ, следвайте плана:

1)  Молбата на момчето към Хитър Петър за пари да започне търговия.

2)  Хитър Петър дава пари на момъка и го съветва.

3) Хитър Петър си взема парите и си отива.

7-ти клас

Български език 

* Прочетете обясненията на Ключовите Понятия на стр.60 от учебника и направете задачите като маркирате неправилно изписаната дума.

Литература

* Прегледайте още веднъж информацията за Одата “ Опълченците на Шипка” на стр.86-89, за да запомните по-добре важни детайли.
* Прочетете стихотворението “ Българският език”  на стр.91 от учебника, за да можем да работим върху него следващия час.

География 5-7 клас

Прочетете урока за Дунавската Равнина на стр. 34 и 35. Направете упр. 2 и 3 на стр.35.

Домашна работа от 13.04.2024 г.

Конкурс за рисунка на тема „Българска народна приказка в картина“ – повече информация тук

Стихотворения за пролетните празници

3-ти клас

Български език

След като прегледате таблицата (учебник по Бълг.език, стр.28), опитайте се да запомните личните местоимения подред и направете упражнения 1, 2 и 3 от учебната тетрадка на стр.28.

Четене

 • Прочетете няколко пъти стихотворението “Ропотамо” на стр.41 от Читанката и научете да го четете изразително.
 • Направете упражненията към стихотворението в учебната тетрадка, стр. 40, упр.1-4.
 • Намерете и запишете в тетрадката факти за една избрана от вас река в България.

5-ти клас

Български език

След като прегледате отново Обобщението на стр. 43 и 44, отговорете на следните въпроси:

1.Кое твърдение е вярно и кое е грешно?

А. Речниковото значение на думата се описва в тълковните речници.

Б. Речниковото значение се нарича още граматично значение на думата.

В. Многозначни са думите, които имат повече от едно значение.

Г. Контекстът определя с какво значение е използвана думата.

2.На кой ред и двете думи имат омоними?

 • глава, златен
 • копие, син
 • силен, слаб
 • град, плат

3. В кое изречение са употребени омоними?

 • На вилата мужът още пазеше вилата на дядо си и събираше сеното с тях.
 • Нели разроши косата на сестра си и я целуна по бузата.
 • Блага дума- железни врати отваря.
 • Бързата работа- срам за майстора.

4. На кой ред са написани синоними на думата вежлив?

 • неразумен, глупав, буен
 • безсмислен, прост, груб
 • учтив, любезен, културен
 • нахален, възторжен, нещастен

5. В кои пословици и поговорки са употребени антоними?

 • Всяко зло за добро
 • Бели пари за черни дни
 • Сговорна дружина планина повдига.
 • По дрехите посрещат, по ума изпращат.

6. Думите с еднакъв звуков състав, но с различно речниково значение са:

 • Синоними
 • Сродни думи
 • Омоними
 • Антоними

Литература

Прочетете отново информацията за Великден и Гергьовден на стр. 27 и 28 и запишете с едно-две изречения важни факти за тях. 

Направете кратко проучване за Имените дни и напишете имате ли имен ден и как го празнувате.

6-ти клас

Български език

Направете задачите:

1. Вярно или невярно са употребени отрицателните местоимения в изреченията?

*Не познавах никой на работната среща.

*С никой не съм говорил за твоя неуспех.

*Този бележник не е ничии!

*Децата им не слушат ничии забележки.

2. В кое изречение са употребени две отрицателни местоимения?

 • От къщата не се чуваше никакъв шум.
 • Никоя майка няма да постъпи толкова жестоко.
 • На изпита никой не реши всички задачи.
 • Той не разказа нищо на никого.

3. На кой ред са написани само отрицателни местоимения?

 • Те, моите, ничии
 • Нищо, никакъв, своите
 • Никаква, николко, ничия
 • Колко, коя, каква

Литература

Прочетете отново стихотворението “Братчетата на Гаврош” на стр.37 и информацията за него на стр.37 и 38 и направете упр. 1 и 2 на стр. 38.

7-ти клас

Български език 

Съвместна употреба на глаголните времена.

Направете задачите:

1.Втората глаголна форма в изречението Когато пристигнах, тя вече си беше тръгнала означава действие, което е:

* едновременно с основното

* основно

* предходно спрямо основното

* следходно спрямо основното

2.Едновременните с основните събития в системата с основно минало свършено време се изразяват с:

* минало свършено време

* минало несвършено време

* минало предварително време

* бъдеще време в миналото

3. Следходните спрямо основните събития в системата  с основно минало свършено време се изразяват с:

* минало свършено време

* минало несвършено време

* минало предварително време

* бъдеще време в миналото

4. Предходните спрямо основните събития в системата с основно минало свършено време се изразяват с:

* минало свършено време

* минало несвършено време

* минало предварително време

* минало неопределено време

5. Основните събития в разказ за минали събития се изразяват с глаголни форми за:

* сегашно време

* минало свършено време

* минало несвършено време

* минало предварително време

Литература

Прочетете одата “Опълченците на Шипка” и материалите за нея на стр.86-89.

История 5-7 клас

В часа по история разгледахме двата документа и отговорихте на основни въпроси към тях. Прочетете и третия документ, Надписа на хан Маламир на стр. 43 и отговорете на първите три въпроса за него.

Домашна работа от 23.03.2024 г.

За учениците, които изявиха желание да участват в конкурса за рисунка на тема „Българска народна приказка в картина“,

може да намерите повече информация тук

3-ти клас

Български език

Прочетете правилата за „_нн“ в прилагателните имена (учебник по Бълг.език, стр.27) и направете упражнения 5, 6, 7 и 8 от учебната тетрадка на стр.27.

Правило: Ако прилагателното име в мъжки род завършва с -нен, тогава удвояваме -нн при другите форми, например: есенен – есенна, песенен – песенна.

Четене

 • Прочетете няколко пъти стихотворението “Хоби” на стр.40 от Читанката и научете да го четете изразително.
 • Направете упражненията към стихотворението в учебната тетрадка, стр. 39, упр.1-4. 
 • По желание прочетете стихотворението „Ропотамо“ на стр. 40 от читанката и помислете за какво се говори в него.

5-ти клас

Български език

След като прегледате отново информацията на стр. 43 и 44 в Преговора за Звуковите промени, направете упражнения 5,6 и 8 от учебника на стр. 46.

Литература, Преговор

Прегледайте отново кратките материали, които ви раздадох за хайдутите и тяхното значение, поемата „Хайдути“, героите и основни моменти и идеи.
Може да видите пак видеото.

6-ти клас

Български език

Прегледайте обясненията за Отрицателните местоимения на стр.40 и 41 и направете упр. 4 и 6 на стр. 43, запишете ги в тетрадката.

Литература

* Прочетете отново стихотворението “Художник” на стр.23 и после информацията за него и автора във втората част на стр.24. 

* Напишете в тетрадката си отговорите на упр. 1,2,3 и 10 от стр. 23.

7-ти клас

Български език , Преговор

Работа върху Звукови промени в думата и направен тест по темата. Можете да преговорите материалите от главата в учебника на стр.50-53, за да можем да преминем към по-нататъшния материал след ваканцията.

Литература, Преговор

Прочитане отново на материалите върху 11- 17 глава, откъса от последната глава и материалиоте към нея на стр.62-63.

История 5-7 клас

От предния път, тъй като нямахме история този ден:

*Прочетете текста за  Хан Тервел на стр.38 и частта за Хан Крум и Хан Омуртаг на стр.40, за да си припомните основни факти за развитието на Българската държава в VI-IX век.
*Вижте пак краткото видео за тримата ханове.

География 5-7 клас

* Работа върху обобщителните задачи на стр.32 и 33 от учебника, ще е добре да ги прегледате отново и да си припомните основни данни.

Домашна работа от 16.03.2024 г.

3-ти клас

Български език

Прочетете правилата за Степенуване на прилагателните  имена (учебник по Бълг.език, стр.26) и направете упражнения 1, 2 и 3 от учебника, напишете отговорите в тетрадките си. В час работихме упражнения 1, 2 и 3 в учебната тетрадка.

 • Вижте видеото за степенуване на прилагателните имена, за да затвърдите разбирането си. 

Литература

Читанка за 3-ти клас

 • Прочетете няколко пъти стихотворението “Мама кенгурка” на стр.37 от Читанката и научете да го четете изразително.
 • Направете упражненията към стихотворението в учебната тетрадка, стр.36, упр.1-4. Не се притеснявайте, ако не отгатнете някои думи в упр.4.

5-ти клас

Български език

След като направихме отново упражнения и преговор на Морфемен състав на думата, препишете следния текст в тетрадката като изберете правилния вариант на подчертаната дума.

„Някога, много одавна/ отдавна, Дяволът имал/ имъл равна сила с Бога. Веднъж/ веднъш двамата разговаряли и ненадейно се отворила дума за това как може да се направи земята. Дяволът казал/ казъл на Бога, че го бива за много неща, но не може да сатвори/ сътвори земна твърд. Господ се разсърдил/ расърдил  и наредил на Дявола да отиде там, кадето/където се бият моретата, и да донесе от морската пяна. Дяволът станал, отишал/ отишъл и донесал/ донесъл от пяната. Бог я взел в могъщите си шепи, натопил я във вода и от получената смес овалял една пита. Хвърлил я в безкрая и питата станала на земя.

Литература

Преговорете материалите за поемата“ Хайдути”, особено листа, който ви дадох и довършете преписването на Обобщението. Ще направим кратък тест за произведението. 

Може да видите пак видеото „Хайдути“  

6-ти клас

Български език

Прегледайте обясненията за Отрицателните местоимения на стр.40 и 41 и направете упр. 3 на стр. 43, кои са Отрицателните местоимения в текста, кое се използва многократно?

Литература

Запишете основни идеи от обобщаващите материали , които ви раздадох за разказа “Косачи”.

7-ти клас

Български език

Прегледайте отново обясненията за „Променливо Я“ и “Обеззвучаване и Озвучаване на съгласни “ от листа, който раздадох.

Литература

След като прочетохте Десета глава от “Немили-Недраги”, както и краткия анализ на стр.49 и 50 и записките, които ви дадох, довършете Кратките бележки върху “Герои и образи”, “Конфликти” и “Проблеми и Ценности “

История 5-7 клас

*Прочетете текста за  Хан Тервел на стр.38 и частта за Хан Крум и Хан Омуртаг на стр.40, за да си припомните основни факти за развитието на Българската държава в VI-IX век.
*Вижте пак краткото видео за тримата ханове.

География 5-7 клас

Почви, растителност и животински свят, вижте пак видеото.

*Другия път ще работим върху обобщителните задачи на стр. 32 и 33, разгледайте ги предварително.

Домашна работа от 09.03.2024 г.

3-ти клас 

Български език

Продължаваме работата върху Съществителни имена (учебник по Бълг.език, стр. 25)

С тях назоваваме лица и предмети.
Имаме две основни групи: съществителни собствени (имена на хора, държави, места…) и същ. нарицателни (предмети и понятия).
Те биват единствено и множествено число, а също могат да се членуват.

 • Попълнете  в тетрадката по Бълг.език, упр. 5, 6 и 7 на стр.25

Литература 

Читанка за 3-ти клас

 • Прочетете няколко пъти стихотворението “Мамо” на стр.36 от Читанката и научете да го четете изразително.
 • Направете упражненията към стихотворението в учебната тетрадка, стр 35, упр.1-3.

 

5-ти клас

Български език

Работа върху Морфемен строеж на думите към текста  за Древна Атина на стр. 42 от учебника и допълнителна работа от помагалото.

Литература

 • Прочетете отново творбата. Кои са основните герои в творбата “ Хайдути”, кои са основните моменти в нея, какво разбираме за живота на Чавдар войвода?
 • Разкажете устно какво научаваме за детските години на Чавдар войвода.

6-ти клас

Български език

Прегледайте отново обясненията за Въпросителните местоимения на стр.36

Може и да разгледате видеото и да проследите обясненията за Показателните местоимения.

Прочетете текста за четене на стр.34 от учебника и запишете показателните местоимения

Литература

Разгледайте видеото с плана и сбития преразказ на разказа Косачи. Запишете основни идеи.

7-ти клас

Български език

Прочетете отново преговорния урок на стр.50 и 51 за Звукови промени в думите и после прочетете текстове А и Б на стр.52 и 53 и направете упр. 2 към тях, както и упр.7 

Литература

Прочетете първата половина на Десета глава от “ Немили – Недраги” и отговорете на основни въпроси към нея на стр.52 и 53. Кои са основните критични ситуации д края на епизода със сблъсъка с влаха? Прегледайте кратките бележки:

План на текста

 1. Февруарската нощ на брега на Дунава
 2. Подготовката на Македонски да поеме към Русчук
 3. Началото на пътя по замръзналата река
 4. Слисването на Македонски пред незамръзналата ивица вода
 5. Намирането на изход и сблъсъкът с влаха

Описанието на Македонски:

 • Вазов предпочита да остави Македонски да се изяви най-вече чрез това, което прави, за да се заличи представата, която повествованието гради за героя до този момент;
 • В десета глава Македонски не е хитрец на дребно, който вдига шум около себе си, преувеличава истината с цел да се изтъкне, краде, а достоен българин, готов на саможертва в името на отечеството;
 • Пратеникът на браилските хъшове е представен като изключителен герой, който има богат революционен опит и проявява храброст, самообладание, целеустременост, съобразителност и себеотрицание, следвайки отговорността си към отечеството;
 • В началото на десета глава е сравнен със „замръзнал на поста си солдатин“, а в края – с вълк, който обикаля нощем краищата на градовете;
 • Можете да прегледате видеото за Десета глава.

История 5-7 клас

Прочетете урока за Създаването на Българската държава през 681г на стр.38 и изгледайте видеото.

Домашна работа от 02.03.2024 г.

3-ти клас 

Български език 

Съществителни имена (учебник по Бълг.език, стр.24) 

С тях назоваваме лица и предмети.  
Имаме две основни групи: съществителнио собствени ( имена на хора, държави, места…)и същ. нарицателни ( предмети и понятия) 
Те биват единствено и множествено число, а също могат да се членуват. 

 • Довършете упражненията на стр.24 
 • Напишете в терадката по Бълг.език,упр. 1,2 и 3 на стр.24 

Литература 

Читанка за 3-ти клас 

 • Прочетете няколко пъти стихотворението “Родина” на стр.35 от Читанката и научете да го четете изразително. 
 • Направете упражненията към стихотворението в учебната тетрадка, стр 34, упр.1-4. 

 

5-ти клас 

Български език 

Работа върху Морфемен строеж на думите. 

 • Прочетете текста  за Древна Атина на стр. 42 от учебника и направете в тетрадката си упр. 6, 7 и 8 на същата стараница, ще бъдат проверени 

Литература 

Прочетете отново първата част на творбата. Кои са основните герои в творбата “ Хайдути”, кои са основните моменти в нея, какво разбираме за живота на Чавдар войвода? 
Разгледайте видео анализа на стихотворението Хайдути” и запишете няколко кратки изречения с важна информация за произведението- https://www.youtube.com/watch?v=Mj76a50u4fU 

6-ти клас 

Български език 

Прегледайте отново обясненията за местоименията на стр.32 и по-специално на показателните местоимениия на стр.32 и 33. Може и да разгледате видеото следвайки този линк и да проследите обясненията за Показателните местоимения: 

https://bg.e-prosveta.bg/book/887?page=32 

 • Прочетете текста за четене на стр.34 и запишете показателните местоимения 

Литература 

Разгледайте видеото с плана и сбития преразказ на разказа Косачи. Запишете основни идеи. 

7-ти клас 

Български език 

Прочетете преговорния урок на стр.50 и 51 за Звукови промени в думите и погледнете само следващите упражнения. Ще ги работим в клас. 

Литература 

След като прочетохте пета глава от “ Немили-Недраги” и отговорихте на основни въпроси към нея, прегледайте я отново и прочетете краткия анализ на стр.49 и 50.  

 

История 

Прочетете текста за Османското владичество и за Хайдутите. 
Накратко за османското владичество в България 

Османското владичество в България е период от историята на страната, който започва през 14-ти век и продължава до 19-ти век. В този период България е под османска власт като част от Османската империя. Ето някои от основните характеристики на османското владичество в България: 

 • Политически контрол: Османското владичество в България се характеризира с централизиран контрол от страна на Османската империя. България е разделена на различни вилаети (административни области), които са управлявани от османски управници, наречени валии или беи. 
 • Икономическа експлоатация: Османската империя използва България като източник на данъци и ресурси. Българското население е облагодетелствано и експлоатирано от османските власти, които налагат тежки данъци и дани на българските християни. 
 • Религиозна толерантност: Османското владичество е отличава с религиозна толерантност към християните, което позволява на българското православно население да запази своята вяра и култура. Това обаче не означава, че няма религиозни конфликти или преследвания. 
 • Културен и образователен възход: Въпреки тежките условия, под които се намират българите под османско владичество, този период също съпровожда и с културен и образователен възход. Народната култура, литературата и изкуствата цъфтят, а в българските градове се създават много църкви, манастири и образователни институции. 
 • Народно въстание: Османското владичество в България също е свидетел на множество български въстания и борби за независимост. Тези въстания често са потушавани с жестокост от османските власти, но също така оказват влияние върху края на османската империя в България. 
 • __________________________________________________ 

Прочетете текста за Хайдутите: 

Хайдутите са герои от българската история, които играят важна роля в борбата за свобода и независимост на България. Те са въоръжени борци, които се противопоставят на тиранията и угнетението. Хайдутите са изобразени като смели и решителни борци, готови да се жертват за свободата на родината си.  

Техният дух на съпротива и ангажимент са вдъхновяващи за българския народ и са оставили следа в българската литература и култура.  

През вековете, хайдутите са били изобразявани в различни литературни произведения, песни и легенди, които подчертават техния важен принос към историята и духа на българския народ. 

Най-известните български хайдути 

  Хайдутството било въоръженият отговор на българите в най-тъмните времена на турското робство. Първите хайдути се появяват из българските земи още в началото на 15 век, няколко десетилетия след края на Средновековната Българска държава.  

В продължение на четири века, до замирането на движението в края на 19 век, хайдутите постоянно тормозели турските власти и помагали на поробеното население. Някои от тези борци срещу османците добили почти легендарен статус. Ето и най-известните български хайдути. 

Вълчан Войвода 

Вълчан Войвода действал на територията на цяла България. Целта на живота му била Освобождението на България. 

Радик 

Смята се, че Радик е първият българки хайдутин. Той се борел с турците в Софийско в началото на 15 век. Той ръководел военна дружина, която действала срещу османската власт . Заловен е и екзекутиран край София през 1454 година. 

Чавдар Войвода 

Днес дори и на ледения континент Антарктида съществува полуостров, наречен на родения в покрайнините на град Щип в Македония български хайдутин Чавдар. Войводата е възпят и от революционера Христо Ботев в поемата Хайдути. Имал чета от 300 души, действала на територията на Македония и Софийско. 

Индже Войвода 

Индже Войвода е един от най-прославените български хайдути. Най-значителна негова проява е участието му през 1810 с Бимбеловци в заговор за основаване на българска самостоятелна държава в Странджа. 

Дельо Хайдутин 

Дельо Хайдутин е роден в Златоград. Действа с чета в Централните Родопи. Най-известен е с дейността си против насилственото ислямизиране на родопските българи. Подвизите на Дельо са увековечени в много народни песни, предания и легенди като най-известна е песента Излел е Дельо Хайдутин. 

https://www.youtube.com/watch?v=jnxUYsf6GuU 

Петко Войвода 

Капитан Петко Войвода е български хайдушки войвода и революционер, посветил живота си на освобождението на беломорските българи и обединението им с България. Защитник на Родопите, борил се за свободата на потиснатите в Османска империя. В негова чест на територията на България са издигнати повече от 20 паметника. 

 

 

 

Домашна работа от 24/02/2024

Стихотворенията за 3-ти март,  може да намерите тук

3-ти клас

Български език

Правилно писане на думи с представки (учебник по Бълг.език, стр.22-23)

 • Разгледайте отново примерите с представки в карето горе на стр.22 и напишете в тетрадката всички думи , започващи с представката С- в стихотворението от упр. 3 на стр.22. Запомнете правописа им.
 • Терадка по Бълг.език, стр,23. Направете упражнения 4,5,6 и 7 в тетрадката

Литература

Читанка за 3-ти клас

 • Прочетете пак текста “Мартенички” на стр.34, помислете как ще отговорите на въпросите след него и бъдете готови с отговорите за по-нататъшна дискусия.
 • Напишете отговорите на упр.1 и 2 на стр. 32 в тетрадката към читанката.

5-ти клас

Български език

Работа върху Морфемен строеж на думите.

 • Прочетете текста за Древна Атина на стр. 42 от учебника и направете в тетрадката си упр. 6, 7 и 8 на същата стараница

Литература

Разгледайте видео анализа на стихотворението Хайдути” и запишете няколко кратки изречения с важна информация за произведението-

https://ucha.se/watch/6405/analiz-na-stihotvorenieto-hayduti-hristo-botev

6-ти клас

Български език

Прегледайте отново обясненията за местоименията на стр.32 и по-специално на показателните местоимениия на стр.32 и 33. Може и да разгледате видеото следвайки този линк и да проследите обясненията за Показателните местоимения:

https://bg.e-prosveta.bg/book/887?page=32

 • Прочетете текста за четене на стр.34 и запишете показателните местоимения

Литература

Кои са основните моменти и герои в разказа ‘Косачи” на Елин Пелин . Напишете отговорите на упр.1,2,5 и 6 на стр.18 от учебника по литература

География 5-7 клас

Запомнихте ли отговорите на въпросите:
1. Кои са 4те най-големи градове на България и в коя част на страната се намира всеки от тях?
2. Кое цвете и символ на България?

 1. Кои са някои от страните граничещи с България?
 2. Коя е най-високата планина на България?

5.Какъв тип е управлението на България- република или монархия?

История 5-7 клас

Прочетете текста за Османското влaдичество и за Хайдутите:

Османското владичество и хайдутите

Домашна работа от 17.02.2024 г

3-ти клас

Български език
Образуване на нови думи. Представка (Учебник по български език, стр.20-21) :     
 • Да се обясни какво са представките – част от думата, която се поставя пред корена и се използва за образуване на нови думи 
 • Да се изпълнят писмено в тетрадката за домашна работа следните задачи:
 • 1.Завъртете колелото на късмета. Извадете поне 5 от получилите се думи в тетрадката си и подчертайте техните представки и корен.
 • 2. Попълнете тази онлайн викторина. Запишете своите отговори в тетрадката за домашна работа.
 • 2.Колко представки има в думата насъбрали? Изненада ли ви нещо с нещо отговорът на този въпрос?
Литература
Мартенички (Текст за четене у дома – Читанка стр.34) :
 • Прочетете текста и се подгответе да го дискутираме следващия час

5-ти клас

Български език
 •  Правопис и правоговор на думата според нейния морфемен строеж – Учебник по български език, стр.39-41
 •  Припомнете си какво са морфемите тук 
 • Отговорете писмено в тетрадката за домашна работа на следните въпроси:
 1. Морфемите в българския език са:
 2. Според функцията си морфемите се делят на два вида. Кои са те?
 3. С правоъгълник отбелязваме сладната морфема:
 4. От какви морфеми е създадена думата приказка?
 5. Колко представки има в думите –  изпопренаредиха, презареден, изпоналягаха, огорчение ?
 6. Коя морфема се слага след корена на думата?
 7. Добави представка, която да дава противоположно значение на думата солен.

         

Литература
„Хайдути“ от Христо Ботев – Учебник по литература стр.35-38:
 • Разделете стихотворението на епизоди писмено в тетрадката за домашна работа . Пригответе да ги дискутираме заедно следващия час
 • За да си помогнете, можете да изгледате видео урока за „Хайдути“ – Youtube видео урок

6-ти клас

Български език

Звукови промени в думата. Променливо я (Учебник по Български език,стр. 24-26)

 • Прочете урока отново
 • Свалете PDF файла и отговорете писмено на всички задачи от теста
 • Тест 2 – Променливо Я

Домашна работа от 10.02.2024 г

3-ти клас

Български език
Образуване на нови думи. Представка (Учебник по български език, стр.20-21) :     
 • Да се обясни какво са представките – част от думата, която се поставя пред корена и се използва за образуване на нови думи 
 • Да се изпълнят задачите от учебната тетрадка ( зад.1-5, стр.20-21)
 • Да се препише текста от зад.6, стр.21 в тетрадката за домашна работа и да се подчертаят думите с представки
Литература
Ден за чистене (Текст за четене у дома – Читанка стр.14) :
 • Прочетете текста и се подгответе да го дискутираме следващия час

5-ти клас

Български език
 •  Правопис и правоговор на думата според нейния морфемен строеж – Учебник по български език, стр.39-41
 • Прочетете текста от стр.41 и изпълнете писмено задачите след него (зад 1-5, стр.41-42)

         

Литература
„Хайдути“ от Христо Ботев – Учебник по литература стр.35-38:
 • Разделете стихотворението на епизоди писмено в тетрадката за домашна работа . Пригответе да ги дискутираме заедно следващия час
 • За да си помогнете, можете да изгледате видео урока за „Хайдути“ – Youtube видео урок

6-ти клас

Български език

Звукови промени в думата. Променливо я (Учебник по Български език,стр. 24-26)

 • Прочете урока отново
 • Свалете PDF файла и отговорете писмено на всички задачи от теста
 • Тест 2 – Променливо Я
Литература
„Косачи“ от Елин Пелин – Учебник по литература стр.14-17:
 • Прочетете разказа и се пригответе да го дискутираме заедно следващия час
 • В тетрадката за домашна работа отговорете писмено на следните въпроси:
 • Какво внушава природната картина на читателя? Открийте примери от текста, чрез които автора рисува природната картина?
 • Кое тласка Лазо да напусне косачите и да се върне при Пенка?
 • Какъв е животът на косачите? Подкрепете отговора си с епизоди/ примери от текста.

7-ти клас

Литература
„Немили-недраги“ от Иван Вазов – прочетете повестта
 •  Подгответе и извадете  точки, описващи главните събития до края на повестта.

Домашна работа от 03.02.2024 г

‘Апостолът на свободата Васил Левски ‘
Подготовка за отбелязването на годишнината от обесването му
Дискусия за живота,делото и гибелта на Васил Левски
Можете да си помогнете като изгледате Youtube видео урока тук

Домашна работа от 03.02.2024 г

3-ти клас

 
Български език и литература
Текст за диктовка у дома :       

 Спънало се юначе с накривено калпаче. Простряло се сред двора. Започнало да плаче. Баща му го раздумвал:
     – Стани, сине, не плачи! Заприпкай се радостно като това пиленце, дето тича из двора и си търси храна. Виж колко е малко! Но ще стане кокошка. Тя ще снесе кокоши яйца. Ще излюпи пиленца. Те ще раснат, пораснат. Кокошарник ще вдигнем. Охранени кокошчици на пазара ще носим. Ще съберем парички. Магаричка ще купим с магаренце сивичко, то ще бъде мъничко, ревливичко. После ще го продадем.
                                                                           (Ран Босилек)

Изпълнете следните задачи в тетрадката си :

 • Извадете подчертаните думи от текста. Опитайте се да намерите възможно най-много сродни думи на всяка от тях. Подчертайте общия им корен
 • Прочетете отново текста. Има ли в него други сродни думи? Запишете ги в тетрадката си
 
Литература

„Палачинкова тайна“ (Читанка, стр.25)

 • Прочетете стихотворението поне пет пъти
 • Намерете липсващите думи и ги запишете в тетрадката си за домашна работа 

5-ти клас

Български език
 •  Правопис и правоговор на думата според нейния морфемен строеж – Учебник по български език, стр.38-39
 • Припомнете си частите на думата – представка, корен, наставка, окончание,определителен член
 •  Използвайки съответните знаци направете морфемен анализ на следните думи:
           Надписване                 Преминавам
           Безпомощни                Преразказ
           Изпочупвам                 Разприказвам

           Копая                             Детско

          Съставете изречения с тези думи

 

Литература
„Хайдути“ от Христо Ботев – Учебник по литература стр.35-38:
 • Прочетете стихотворението и се пригответе да го дискутираме заедно следващия час
 • За да си помогнете, се запознайте с живота и творчеството на Христо Ботев – Youtube видео урок

6-ти клас

Български език

Звукови промени в думата. Променливо я (Учебник по Български език,стр. 24-26)

 • Прочете урока отново
 • Свалете PDF файла и отговорете писмено на всички задачи от теста
 • Тест 2 – Променливо Я
Литература
„Косачи“ от Елин Пелин – Учебник по литература стр.14-17:
 • Прочетете разказа и се пригответе да го дискутираме заедно следващия час
 • В тетрадката за домашна работа отговорете писмено на следните въпроси:
 • Какво внушава природната картина на читателя? Открийте примери от текста, чрез които автора рисува природната картина?
 • Кое тласка Лазо да напусне косачите и да се върне при Пенка?
 • Какъв е животът на косачите? Подкрепете отговора си с епизоди/ примери от текста.

7-ти клас

Български език

Морфеми.Звукови промени в думата (Учебник по Български език, стр 50-51)

 • Прочете урока отново
 • Прочетете текстовете от стр.52-53 и изпълнете задачите след тях
Литература
„Немили-недраги“ от Иван Вазов, III глава – Учебник по литература стр 37-44:
 • Прочетете трета глава на повестта вкъщи. Подгответе и извадете главни точки, описващи главните събития в главата.

История и цивилизации 5.-7. клас

Древните българи и славяните – Учебник по История и цивилизации стр.36-37 :

Да прочетем урока и да си припомним наученото в клас.

Изгледайте отново видеото в Youtube за историята за Древните българи

География и икономика 5.-7. клас

„Растителност и животински свят на България“- Учебник по География и икономика стр.28-29  :

Направете проучване на защитените изчезващи или вече изчезнали животински/ растителни видове на територията на България.  Подгответе информация за тях можете да намерите в Червената книга на Република България .

 

Домашна работа от 27.01.2024 г

3-ти клас

Български език
Проверка на правопис чрез сродни думи (Учебна тетрадка по български език, стр.18-19) :     
 • Да се обясни какво са сродните думи – имат подобен звуков състав и си приличат по значение. Еднаквата им част се нарича корен. 
 • Да се изпълнят задачите от учебната тетрадка ( зад.1-5, стр.18-19)
 • Да се препише текста от зад.7, стр.19 в тетрадката за домашна работа

5-ти клас

Български език
 •  Правопис и правоговор на думата според нейния морфемен строеж – Учебник по български език, стр.38-39
 • Припомнете си частите на думата – представка, корен, наставка, окончание
 
 
 
 

6-ти клас

Български език

Звукови промени в думата. Променливо я (Учебник по Български език,стр. 24-26)

 • Прочете урока отново и си припомнете отново правилото за променливо я (преобразува се в е при други форми на думата/ сродни думи, например  бял – бели; вятър – ветрове)
Литература
„Косачи“ от Елин Пелин – Учебник по литература стр.14-17:
 • Прочетете разказа и се пригответе да го дискутираме заедно следващия час
 • За да си помогнете, изгледайте Youtube видео урока по произведението тук

7-ти клас

Български език

Думата като лексикално средство в текста – упражнение

Литература
„Немили-недраги“ от Иван Вазов, II глава – Учебник по литература стр 31-35:
 • Прочетете втора глава на повестта вкъщи. Подгответе и извадете главни точки, описващи главните събития в главата.

География и икономика 5.-7. клас

„Защитените територии на България“- Учебник по География и икономика стр.30-31  :

Направете проучване на защитените зони / туристически обекти в близост до вашето родно място. Подгответе информация за някой от 100те национални туричстически обекти

История и цивилизации 5.-7. клас

Древните българи и славяните – Учебник по История и цивилизации стр.36-37 :

Да прочетем урока и да си припомним наученото в клас.

Изгледайте отново видеото в Youtube за историята на славянските племена 

Домашна работа от 20.01.2024 г

3-ти клас

Български език
Проверка на правопис чрез сродни думи (Учебна тетрадка по български език, стр.18-19) :     
 • Да се обясни какво са сродните думи – имат подобен звуков състав и си приличат по значение. Еднаквата им част се нарича корен. 
 • Да се изпълнят задачите от учебната тетрадка ( зад.1-5, стр.18-19)
 • Да се препише текста от зад.7, стр.19 в тетрадката за домашна работа

 
 
 

5-ти клас

Български език

Езикът-средство за общуване

6-ти клас

Български език

Звукови промени в думата. Променливо я (Учебник по Български език,стр. 24-26)

 • Прочете урока отново и си припомнете отново правилото за променливо я (преобразува се в е при други форми на думата/ сродни думи, например  бял – бели; вятър – ветрове)
Литература
„Косачи“ от Елин Пелин – Учебник по литература стр.14-17:
 • Прочетете разказа и се пригответе да го дискутираме заедно следващия час
 • За да си помогнете, изгледайте Youtube видео урока по произведението тук

7-ти клас

Български език

Думата като лексикално средство в текста (Учебник по Български език,стр. 42-45)

 • Прочете урока отново
 • Изпълнете писмено задачите след урока от стр.45
Литература
„Немили-недраги“ от Иван Вазов, I глава – Учебник по литература стр.23-29:
 • Прочетете отново първа глава на повестта вкъщи. Подгответе и извадете главни точки, описващи всеки един от хъшовете, представени в текста. (Аудио версията на „Немили-недраги“ можете да откриете тук )

География и икономика 5.-7. клас

„Защитените територии на България“- Учебник по География и икономика стр.30-31  :

Да прочетем урока и да си припомним наученото в клас.

Кои от споменатите национални паркове и резервати са в близост до вашия роден край? Кои други сте посетили? Направете интернет проучване за тях . ( Повече информация за Национален парк Пирин тук и Резервата „Сребърна“ тук )

 

История и цивилизации 5.-7. клас

Европа и Балканите. Възникване и разпространение на християнството. Разделение на Римската империя – Учебник по История и цивилизации стр.32-33  :

Да прочетем урока и да си припомним наученото в клас.

Домашна работа от 13.01.2024 г

3-ти клас

Български език
Сродни думи.Корен на думата (учебник по Български език стр.16-17) :     
 • Да се обясни какво са сродните думи – имат подобен звуков състав и си приличат по значение. Еднаквата им част се нарича корен (например чист; изчистен,чистота)
 • Да се изпълнят задачите от учебната тетрадка ( зад.1-7-ма; стр. 16-17)
 
Литература
Котката и мишката (Текст за диктовка у дома – Читанка стр.14) : 

Веднъж мишките се събрали за да решат как да се справят завинаги със своя враг- котката. Едни предлагали едно, други- друго. Най-накрая една млада мишка застанала пред всички и казала:

-Котката е тиха и се промъква към нас толкова тихо, че никой не може да я чуе. предлагам да завържем около врата й една панделка със звънче. Тръгне ли котката към нас, ще я чуем и ще имаме време да избягаме и да се скрием.Всички мишки заскачали от радост.Тогава една стара мишка попитала:

-А кой ще завърже звънчето на котката?Мишките мълчали, защото никоя не била толкова смела,че да рискува живота си.Най-лесно се предлагат неща, които някой друг трябва да изпълни.

Езоп

Дискутирайте заедно баснята и помислете какви са нейното значение и поука.

5-ти клас

Български език

Видове думи според речниковото им значение и звуковият им състав (Учебник по Български език,стр. 33-34)

 • Прочетете отново урока и си припомнете главните термини :
 • Синоними – думи с различен звуков състав, но сходно значение
 • Антоними- думи с различен звуков състав, но противоположно значение
 • Омоними-думи с еднакъв звуков състав, но различно значение

Прочетете текста след урока (стр.35) и отговорете писмено на задачите след него ( зад.1-4та, стр.36)

Литература
Фоклорен календар (Учебник по литература стр.26-27):
 • Прочетете текстовете за Великден,Гергьовден, Пасха и Курбан Байрам и се подгответе да ги дискутираме в час

6-ти клас

Български език

Звукови промени в думата. Променливо я (Учебник по Български език,стр. 24-26)

 • Прочете урока отново и си припомнете отново правилото за променливо я (преобразува се в е при други форми на думата/ сродни думи, например  бял – бели; вятър – ветрове)
Литература
„Косачи“ от Елин Пелин – Учебник по литература стр.14-17:
 • Прочетете разказа и се пригответе да го дискутираме заедно следващия час
 • За да си помогнете, изгледайте Youtube видео урока по произведението тук 

7-ти клас

Български език

Думата като лексикално средство в текста (Учебник по Български език,стр. 42-45)

 • Прочете урока отново
 • Изпълнете писмено задачите след урока от стр.45
Литература
„Немили-недраги“ от Иван Вазов, I глава – Учебник по литература стр.23-29:
 • Прочетете отново първа глава на повестта вкъщи. Подгответе и извадете главни точки, описващи всеки един от хъшовете, представени в текста. (Аудио версията на „Немили-недраги“ можете да откриете тук )

География и икономика 5.-7. клас

„Почви“- Учебник по География и икономика стр.26-27  :

Да прочетем урока и да си припомним наученото в клас.

История и цивилизации 5.-7. клас

Европа и Балканите. Възникване и разпространение на християнството. Разделение на Римската империя – Учебник по История и цивилизации стр.32-33  :

Прочетете урока и се подгответе да го дискутираме следващия час.

Домашна работа от 09.12.2023 г

3-ти клас

Български език
Сродни думи.Корен на думата (учебник по Български език стр.16-17) :     
 • Да се обясни какво са сродните думи – имат подобен звуков състав и си пиличат по значение. Еднаквата им част се нарича корен (например чист; изчистен,чистота)
 • Да се изпълнят писмено в тетрадката за домашна работа задачи 1-ва до 4-та от стр.16 
Литература

Високи сини планини – от Младен Исаев (стр.13)

 • Прочетете стихотворението поне пет пъти
 • Отговорете писмено в тетрадката на въпросите след стихотворението (стр.13)

5-ти клас

Български език

Езикът-средство за обшуване

Литература
Фоклорен календар (Учебник по литература стр.26-27):
 • Прочетете текстовете за Великден,Гергьовден, Пасха и Курбан Байрам.
 • Проучете какви са празничните традиции и ритуали от вашето родно място и запишете примери в тетрадката си
 • Подгответе се да ги дискутираме в клас

 

6-ти клас

Литература
„Косачи“ от Елин Пелин – Учебник по литература стр.14-17:
 • Прочетете разказа и се пригответе да го дискутираме заедно следващия час
 • За да си помогнете, изгледайте Youtube видео урока по произведението тук 
Български език

Текстът в общуването. Научен текст:

 • Свалете PDF файла и отговорете писмено на всички задачи от теста 
 • Тест 2

7-ти клас

Литература
„Немили-недраги“ от Иван Вазов
 • Прочетете повестта  (Аудио версията на „Немили-недраги“ можете да откриете тук ) (Цялата повест можете да откриете тук )
Български език

Текстът в масовата комуникация. Художествен Текст:

Домашна работа от 02.12.2023 г

3-ти клас

Български език
Синоними (преговор) :     
 • Да се повтори какво са синонимите – думи, близки по значение, но различни по звуков състав (например радост = веселие)
 • Да се изпълнят задачите от учебната тетрадка  (зад. 1-7, стр.14-15)
Литература

Поточе – от Елин Пелин (стр.12)

 • Прочетете стихотворението поне 3 пъти
 • Отговорете писмено в тетрадката на въпросите след стихотворението (стр.12)

5-ти клас

Български език
Думите- строеж,значение и правопис – Учебник по български език стр.28-29:
Прочетете урока още веднъж и си припомнете разликата между граматично и речниково значение на думите. 

Прочетете текста от стр.30 и отоговорете писмено на въпросите след урока (стр.31) 

Литература
Фоклорен календар (Учебник по литература стр.26-27):
Прочетете текста за Коледа от стр.27, направете бележки в тетрадката си и се пригответе да го дискутираме заедно в клас.
 

6-ти клас

Български език
Звукови промени в думата – Учебник по български език (стр.21-22)
 • Прочетете текста след  урока и изпълнете писмено задачите от стр.23
Литература
„Косачи“ от Елин Пелин – Учебник по литература стр.14-17:
 • Прочетете разказа и се пригответе да го дискутираме заедно следващия час
 • За да си помогнете, изгледайте Youtube видео урока по произведението тук 

7-ти клас

Литература
„Немили-недраги“ от Иван Вазов, I глава – Учебник по литература стр.23-29:
 • Прочетете първа глава на повестта вкъщи. Подгответе и извадете главни точки, описващи всеки един от хъшовете, представени в текста. (Аудио версията на „Немили-недраги“ можете да откриете тук )
 • За да си помогнете, изгледайте Youtube видео урока по произведението тук
 

География и икономика 5.-7. клас

Водите на България – живителна сила (Учебник по География и икономика стр.24-25)  :

Да прочетем урока и да си припомним наученото в клас.

 

Домашна работа от 25.11.2023 г

ВАЖНО :

Всички ученици получиха стихотворения/текстове за Коледното тържество. Ще се радваме да започнат да ги разучават от тази седмица, за да ги репетираме от следващата седмица в училище.

3-ти клас

Български език
Синоними (Учебник по български език, стр.14-15) :     
 • Да се повтори какво са синонимите – думи. близки по значение, но различни по звуков състав (например радост = веселие)
 • Да се изпълнят писмено задачите след урока (зад. 5-7, стр.15)
Литература

Мома и слънце – Българска народна песен (стр.11)

 • Прочетете стихотворението поне 3 пъти
 • Отговорете писмено в тетрадката на следните въпроси:

Кои думи от текста описват хубостта на момата?

Може ли човек да се сравни по красота с лъчите на слънцето?

В коя част от текста е описано как момата надгрейва слънцето?

Открийте повторението в песента.

5-ти клас

Български език
Думите- строеж,значение и правопис – Учебник по български език стр.28-29:
Прочетете урока още веднъж и си припомнете разликата между граматично и речниково значение на думите. 

Прочетете текста от стр.30 и отоговорете писмено на въпросите след урока (стр.31) 

Литература
„Златното момиче“ – Българска народна приказка (Учебник по литература стр.20-23):
Прочетете приказката поне 2 пъти и се пригответе да я дискутираме заедно в клас. Разделете приказката на епизоди и направете план в тетрадката си. 
 

6-ти клас

Български език и литература
„Отечество любезно,как хубаво си ти!“ от Иван Вазов – Учебник по литература стр.9-10:
 • Прочетете текста и урока и се пригответе да го дискутираме заедно следващия час
 • За да си помогнете, изгледайте Youtube видео урока по произведението тук 

 

7-ти клас

Литература
„Немили-недраги“ от Иван Вазов, I глава – Учебник по литература стр.23-29:
 • Прочетете първа глава на повестта вкъщи. Подгответе и извадете главни точки, описващи всеки един от хъшовете, представени в текста.
 • За да си помогнете, изгледайте Youtube видео урока по произведението тук
 

География и икономика 5.-7. клас

„Изумрудените сълзи“ на природата. Реките на България – Учебник по География и икономика стр.22-23  :

Да прочетем урока и да си припомним наученото в клас.

 

История и цивилизации 5.-7. клас

Древните траки.Религиозни вярвания- Учебник по История и цивилизации стр.24 и 25  :

Да прочетем урока и да си припомним наученото в клас.

Легендата за Орфей и неговото светилище в с. Татул можете да изгледате тук

Домашна работа от 18.11.2023 г

3-ти клас

 
Български език и литература
Текст за диктовка у дома (Читанка, стр.6) :       

Сърната и лозата

Една сърна, като бягала от ловците, се скрила в едно лозе. Те отминали и сърната си помислила, че е спасена. Почнала да яде от листата на лозите.Ловците чули шумоленето на листата и се върнали, защото разбрали,че някакво животно е скрито зад шумата.И така уловили сърната. Тогава тя си казала „Справедливо пострадах, защото не трябваше да вредя на този, който ме избави“.

Дискутирайте заедно баснята и помислете какви са нейното значение и поука.

Отговорете на следните въпроси ( устно или писмено в тетрадката – по желание):

В каква беда е попаднала сърната?

Защо не успяла да се спаси?

Къде се е скрила сърната?

 

5-ти клас

Български език
Думите- строеж,значение и правопис ( подготовка за нов раздел) – Учебник по български език стр.28-29:
Припомнете си отново различните части на речта :
 • Съществителни имена (ум,радост,красота)
 • Прилагателни имена (умен,радостен,красив)
 • Числителни имена (едно,две,първи,втори)
 • Местоимения (аз,ти, той ,тя)
 • Глаголи (ходя,играя,пея)

В тетрадката си напишете по няколко (4-5) примерни изречения, използвайки горните части на речта.
Литература
„Златното момиче“ – Българска народна приказка (Учебник по литература стр.20-23):
Прочетете приказката поне 2 пъти и се пригответе да я дискутираме в клас.
 
 

География и икономика 5.-7. клас

Климатични области на България. Стопанско значение на климата – Учебник по География и икономика стр.20-21  :

Да прочетем урока и да си припомним наученото в клас:

Изпълнете задачи 1- 3 след урока (стр. 21)

В тетрадката си запишете в коя климатична област се намира вашият роден град. Какви култури се отглеждат там? Как им влияе климатът?

 

 

Домашна работа от 11.11.2023 г

5-ти клас

Български език
Думите- строеж,значение и правопис – Учебник по български език стр.28-29:
Прочетете урока още веднъж и си припомнете разликата между граматично и речниково значение на думите. 

Прочетете текста от стр.30 и отоговорете писмено на въпросите след урока (стр.31) 

Литература
„Златното момиче“ – Българска народна приказка (Учебник по литература стр.20-23):
Прочетете приказката поне 2 пъти и се пригответе да я дискутираме заедно в клас. Разделете приказката на епизоди и направете план в тетрадката си. 
 

3-ти клас

Български език
Синоними (преговор) :     
 • Да се повтори какво са синонимите – думи, близки по значение, но различни по звуков състав (например радост = веселие)
 • Да се изпълнят задачите от учебната тетрадка  (зад. 1-7, стр.14-15)
Литература

Поточе – от Елин Пелин (стр.12)

 • Прочетете стихотворението поне 3 пъти
 • Отговорете писмено в тетрадката на въпросите след стихотворението (стр.12)

3-ти клас

Български език
Пряко и преносно значение на думите – Учебник по български език стр.12 и 13:
 • Да се повтори правилото за пряко и преносно значение – думите могат да имат различно значение; най-често използваното и възприетото значение се нарича пряко
 • Да се изпълнят писмено задачите след урока (зад. 4-7, стр.13)

       4. Прочетете текста и обяснете какво означава златна есен

       5.Кой глагол е подходящ за всяка от картинките? Съставете по едно изречение с думите в преносното им значение.

       6.Кои изрази са в преносно значение? Препишете ги в тетрадката си.

       7. Кои думи правят смешно общуването и защо? Коя от думите означава посещавам ?

Литература
 „Градината на народите“ от Йосиф Нунев  – можете да намерите урока в Читанката стр.9:
 • Текста да се прочете поне три пъти
 • Текста да се препише в тетрадката и да се отговори писмено на въпросите след него (стр.9)

5-ти клас

Български език 

Текстът в общуването( урок обобщение) – Учебник по български език стр.24-26:
 • Прочетете отново урока от стр 24 за да си го припомните
 • Прочетете текста от стр.26, препишете го в тетрадката си и отговорете на следните въпроси от стр.26:
 • „Каква е целта на текста?“
 • „Текстът е .. “
 • „Какъв е предметът на текста?“
 • „Каква е темата на текста?“
 • „Кое твърдение е вярно според текста?“
 • „Думата активен означава .. „
 • „Според текста кое от растенията не вирее по местата обитавани от алпийския заек?“
 

 
 
 

География и икономика 5.-7. клас

Климатът на България- Учебник по География и икономика стр.18 и 19  :

Да прочетем урока и да си припомним наученото в клас

 

История и цивилизации 5.-7. клас

Древните траки- Учебник по История и цивилизации стр.20 и 21  :

Да прочетем урока и да си припомним наученото в клас

 

Домашна работа от 04.11.2023 г

3-ти клас

Български език
Писане на думи с група съгласни „Ст“ – Учебник по български език стр.10 и 11:
 • Да се повтори правилото за проверка на думи с група съгласни „ст“ чрез използване на дума с гласна буква след тях – например гост + и = гости
 • Да се изпълнят писмено задачите от учебната тетрадка по български език стр.10 и 11:

       1. Попълнете пропуснатите букви в кръстословицата.

       2.Открийте 8 думи във верижката и ги напишете отдолу.

       3.Добавете пропуснатите букви в текста.

       4.Свържете думите по двойки и ги напишете.

       5.Образувайте съществителни имена от прилагателните : твърд = твърдост и т.н.

      6.Подчертайте думите с пропуснатите съгласни и препишете текста правилно. 

      7.В кой ред има дума с пропусната буква?

Литература
 „Неудобният“ от Иван Цанев – можете да намерите урока в Читанката стр.8:
 • Текста да се прочете поне още веднъж 
 • Текста да се препише в тетрадката и да се отговори писмено на въпросите след него:

 „С кои образни думи е описан таралежът в текста?Как се отнасят с него и защо? Виновен ли е той, че не го харесват другите?“

 „Защо таралежът има остри бодли?“

 „Според вас има ли значение външният вид за приятелството и защо?“

5-ти клас

Български език 

План на текста – Учебник по български език стр.20-23:
 • Прочетете отново текста от стр 22-23 и довършете задачите след урока 
 • „Коя е темата на текста?Запишете различни варианти за заглавие.“
 • „Разделете текста на смислови части и запишете ключовите думи от всяка от тях.“
 • „Направете план на текста.“
 • „Напишете текст описание на тема „Моята любима улица“
 • Следвайте посочените точки под въпроса (стр.23), за да си помогнете
 
Литература
„Тримата братя и златната ябълка“ преразказана от Ангел Каралийчев – Учебник по литература стр.11-15:
 • Припомнете си отново приказката
 • Разделете приказката на епизоди, озаглавете ги по свой избор и направете план на текста
 • За следващия час се подгответе да дискутираме за или против една от следните гледни точки  : „Човек трябва да се бори с всяко зло, което измъчва хората“ или „Човек трябва да се подчини на злото, защото ако не го направи, може да загине.“ Напишете бележки и опорни точки, които да използваме в клас.

 
 
 

6-ти клас

Български език
Отговор на научен въпрос – Учебник по български език стр.14 и 15
 • Прочетете отново текста от стр.16 и довършете писмено задачите след урока ( задача 1-6та)
 • Подгответе кратък текст, отговор на следния научен въпрос :“ Защо замърсяването е вредно?“
Литература
„Отечество любезно,как хубаво си ти!“ от Иван Вазов – Учебник по литература стр.9-10:
 • Прочетете текста и урока и се пригответе да го дискутираме заедно следващия час
 • За да си помогнете, изгледайте Youtube видео урока по произведението тук

 

7-ти клас

Български език
Редактиране на текст – Учебник по български език стр.23 и 24
 • Прочетете отново урока
 • Довършете писмено останалите задачи след урока (стр.26-27)
 • Направете кратко проучване каква са ролята и задълженията на редакторите в телевизията, радиото и други медии. Запишете своите наблюдения и се подгответе да ги дискутираме следващия час.
Литература
„На прощаване в 1868“ от Христо Ботев – Учебник по литература стр.15-16:
 • Прочетете стихотворението и се пригответе да го дискутираме заедно следващия час
 • За да си помогнете, изгледайте Youtube видео урока по произведението тук

 

География и икономика 5.-7. клас

Полезни изкопаеми.Тайнството на земните недра- Учебник по География и икономика стр.16 и 17  :

Да прочетем остатъка от урока:

 • Рудни полезни изкопаеми
 • Нерудни полезни изкопаеми 

Използвайки своите нови знания, изпълнете задачите след урока от стр.17

Домашна работа от 28.10.2023 г.

3-ти клас – БЕЛ:

„Сливи за смет“ от Елин Пелин – Читанка стр.10 

 • Текста да се прочете поне веднъж и да отговорим устно на въпросите след урока :
 • „Каква жена искал бащата за своя син?Как е решил да я открие?“
 • „Защо жените се надпреварвали коя ще събере повече смет?“
 • „Коя девойка избрал бащата за сина си и защо?“
 • Изберете пословица, която е най-подходяща за приказката (стр.10)
 • Изпълнете зад.1-4 към приказката от учебната тетрадка (стр.10)

Тема за всички класове: 1 ноември – Ден на народните будители

 • За учениците от 3-ти клас – да помолим родителите си да ни разкажат за един народен будител 
 • За учениците от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас – да потърсим и запишем информация за един народен будител по свой избор
 • Тези от вас, които получиха стихотворения, да се научат да ги четат уверено и гладко или да ги рецитират
 • Тези от вас, които получиха информация, да се запознаят добре с нея и да могат да я прочетат или изкажат уверено и гладко
 • На 04.11.2023 г. (предстоящата събота) всички ученици да бъдат облечени с бяла риза или блуза „поло“ (бяла блyзка с яка за училище).
 •  „Истинският българин не лъже,не завижда, не се лени, не лицемери, за печена кокошка вярата си не променя! За това съм българин,за това имам вяра, надежда и любов!“ – Йордан Хаджиконстантинов. Малко повече за празника можете да откриете тук.

Домашна работа от 14.10.2023 г.

3-ти клас

Български език и литература

„Пеперуди“  от Дора Габе – Читанка стр.7:

 • Да се запознаем с текста на разказа;
 • Да отговорим на въпросите от стр.7:
 • „Какво се случва в разказа?“
 • „Какви пеперуди прелитат?“
 • „Защо детето е изненадано?“
 • Да направим диктовка на текста, за да затвърдим уменията си за писане и разбиране
 • Да изпълним задачите от учебната тетрадка към читанката ( 1-ва и 2-ра задача, стр.7)

 5-ти клас

Български език 
Отговор на житейски въпрос – Учебник по български език стр.17-18:
 • 5-та задача, стр.18 – Прочетете предложените житейски въпроси; изберете един, който ви допада и напишете кратко съчиниение:
 • „Защо обичам родината си?“
 • „Имаме ли право да лъжем?“
 • „Какво причинява обидата?“
 • „Какво означава да имаш добро възпитание?“
 • Следвайте посочените под въпросите стъпки (стр.18), за да си помогнете. 
Литература
 Господ и дяволът правят света – Учебник по литература стр.6-7:
 • Довършете останалите задачи след урока (6-та – 9-та задача,стр.7)

ссссдд

 

ссссдд

 

 6-ти клас

Български език 
Извличане и обработване на информация от урочна статия – Учебник по български език стр.10-11:
 • Прочетете четирите текста от стр.12. Изпълнете задачи 1-ва до 4-та, стр.13:
 • „С кои учебни предмети са свързани текстовете?“
 • „Запишете техните теми и подтеми.“
 • „Открийте ключовите думи от текстовете и ги запишете в тетрадката си.“
 • „Отговорете кратко с няколко изречения кои езикови особености подсказват, че текстовете са научни.“
 • Използвайте информацията от стр.10, за да си помогнете

Литература
„Хубава си, моя горо“ от Любен Каравелов – Учебник по литература стр.6-7:
 • Прочетете и се запознайте с произведението; отговорете писмено на въпроси 1-ви до 3ти;
 • Изгледайте видео урока „Хубава си,моя горо“ в Youtube, за да разберете по-добре произведението, което ще дискутираме в клас.

 7-ми клас

Български език 
Преговорете наученото досега:
 • Текстът в масовата комуникация (стр.6-та до 10-та)
 • Извличане и обработване на информация от медиен текст (стр.11-та до 15-та)
 • Художествен текст (стр.16-та до 19-та)

Литература
„Стани,стани, юнак балкански“ от Добри Чинтулов – Учебник по литература стр.10-11:
 • Прочетете и се запознайте с произведението; отговорете писмено на въпроси 1-ви до 12-ти
 • Изгледайте видео урока „Стани,стани,юнак балкански“ в Youtube, за да разберете по-добре произведението, което ще дискутираме в клас.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

География и икономика 5.-7. клас

Да си припомним наученото досега :

 • Граници и големина на България
 • Релефни форми на България
 • Пещерите на България

Използвайки своите нови знания нанесете наученото досега на празните карти, които бяха раздадени в час. Използвайте информацията от учебника (стр. 6-та до 12-та) за да си помогнете.