Поклон, Апостоле! 151 години безсмъртие

Живял преди много години

в България славен герой.

На милата наша Родина

обрекъл живота си той.

Нарекли го Левски, защото

по лъвски бил силен и смел

безстрашно се борел със злото

след себе си всички повел.

Апостоле, от теб се учим всички!

Апостоле, ти пример си за нас!

България за теб била е всичко,

България е всичко и за нас.

И днес се прекланят децата

на Левски пред подвига свят

с Апостола на свободата

сме горди пред целия свят.

СПОДЕЛИ: