Българската шевица

 Българската шевица в традиционните носии и костюми е едно от най-ценните ни достойнства и достижения в културно отношение.

 Вдъхновяващата работилница, която помогна на децата да научат повече за българската култура и традиции през призмата на шевицата, се проведе през изминалата събота. 

 Разбирането на символите и цветовете в традиционните носии и костюми е ключово за запазването на нашето културно наследство.

 Използвани книги:

Символи на българската шевица – Мария Фотева

Капчица и Звездичко срещат глаголицата – Мария Фотева

Български шевици от русенски регион – Здравка Димитрова

СПОДЕЛИ: