Първи клас

Стохотворения за 24-ти май

Домашна работа

Български език 

Трудности при писане 

 • всички трябва да знаят кога пишем „йо“ и „ьо“ – припомнете в тетрадката;
 • как проверяваме съмнителен гласен в края на сумата – с дума за проверка в мн.ч.
 • правилна употреба на „и“ и „й“;
 • напишете в учебната тетрадка упр.1, 2, 3 и 4 на стр.18. 

Литература

„Карлсон на рожден ден“ от Астрид Линдгрен – буквар стр.81

 • да се прочетат няколко пъти.

Домашна работа

Български език 

Правилно писане на думи с „йо“ и „ьо“ – тетрадка по български език стр.16 и 17

 • всички трябва да знаят кога пишем „йо“ и „ьо“ – припомнете си от листа в тетрадката;

Правила:

 1. Запомнете, че „йо“ пишем в началото на думата и след гласен звук (Йоана, йод, майор, майонеза);
 2. запомнете, че „ьо“ пишем единствено след съгласен звук (Петьо, Ваньо, танцьор, монтьор);
 • напишете в учебната тетрадка упр.4 и 5 на стр.17. Диктовката за упр.5 е на стр.33.

Литература

„Гарванът и стомната“ от Езоп и „Чудеса небесни“ от Панчо Панчев – буквар стр.80

 • уроците да се прочетат няколко пъти.

Стихотворения за пролетните празници – тук

Домашна работа

Български език 

Употреба на „й или и“ в думите – тетрадка по български език стр.14 и 15

 • всички трябва да знаят кога използваме „й“ и „и“, напр. един герой – много герои, един завой – много завои;
 • запомнете, че има думи, които винаги се пишат с „й“, напр. майка, лейка, пейка;
 • запомнете, че пишем мой приятел, твой учебник, когато говорим за един човек или предмет, но мои приятели, твои учебници, когато говорим за много хора или предмети;
 • напишете упражненията от допълнителния лист;

Литература

„Гарванът и стомната“ от Езоп – буквар стр.80

 • урокът да се прочете няколко пъти;
 • отговорете устно на въпросите: Какво пуска гарванът в стомната? Какъв е гарванът?

Конкурс за рисунка на тема „Българска народна приказка в картина“ – повече информация тук

Стихотворения за пролетните празници

Домашна работа

Български език 

Съгласни звукове и техните букви – тетрадка по български език стр.12 и 13

 • всички трябва да знаят кои са двойките съгласни звукове (б-п, в-ф, г-к, з-с, д-т, ж-ш);
 • да запомним, че правим проверка на съгласен звук в края на думата с дума в множествено число, напр. лъв-лъвове, зъб-зъби;
 • в учебната тетрадка да се напишат упр.4, 5 и 6 на стр.13.

Литература

„Две пътечки“ от Леда Милева – буквар стр.78

 • да се прочете стихотворението няколко пъти;
 • разгледайте кои други книги е написала Леда Милева на стр.79.

За учениците, които изявиха желание да участват в конкурса за рисунка на тема „Българска народна приказка в картина“, може да намерите повече информация тук

Домашна работа

Български език 

Гласни звукове и техните букви – тетрадка по български език стр.10 и 11

 • всички трябва да знаят кои са гласните звукове;
 • в тетрадката с тесни и широки редове има допълнителен лист с упражнения, подобни на тези от учебната тетрадка. Да се напишат. Споделям ги и тук

Литература

„Двама другари“ – буквар стр.76

 • да се прочете няколко пъти;
 • да може да се разказва текста по картините на стр.77.

Домашна работа

Български език

Пренасяне на части от думите на нов ред – тетрадка по български език стр.8 и 9

 • преди на пренесем думата трябва да я разделим на срички;
 • запомнете, че сама буква на ред не се оставя и не се пренася; 
 • едносричните думи не се пренасят;
 • в учебната тетрадка на стр.9 упр.6, диктовката „Приятели“ е на стр.33 в същата тетрадка;
 • пренасяне на думите може да упражнявате тук

 

Литература

„В гнездото“ – буквар стр.74

 • да се прочете няколко пъти;
 • да може да се разказва текста по картините на стр.75.

Предложения за участие в конкурси
1. Изпълнителната агенция за българите в чужбина обявява конкурс „Моят корен български“ разделен в три категории – написване на литературна творба, рисунка или изпълнение на песен. Срок за изпращане – 15.04.2024г. – отвори.

Домашна работа

Български език

Употреба на главни букви – тетрадка по български език стр.6 и 7

 • изреченията винаги започват с главна буква;
 • запомнете, че имената на хора, градове, села, планини, реки, държави, започват с главна буква; 
 • да се напишат упражненията в тетрадката с тесни и широки редове.

Литература

„Аз съм българче“ – буквар стр.73

 • стихотворението да се научи наизуст;
 • пожелание да се нарисува картина към стихотворението.

Предложения за участие в конкурси
1. Изпълнителната агенция за българите в чужбина обявява конкурс „Моят корен български“ разделен в три категории – написване на литературна творба, рисунка или изпълнение на песен. Срок за изпращане – 15.04.2024г. – отвори.

Домашна работа

Български език

Правилно писане на изречения – тетрадка по български език стр.4 и 5

 • изреченията винаги започват с главна буква;
 • запомнете, че изреченията могат да бъдат съобщителни „Грее слънце.“, въпросителни „Грее ли слънце?“ и възклицателни „Ах, грее слънце!; 
 • да се напише упр.1 на стр.6 в тетрадката по български език.

Литература

„Аз съм българче“ – буквар стр.73

 • стихотворението да се научи наизуст;
 • пожелание да се нарисува картина към стихотворението.

pastedGraphic.png

Предложения за участие в конкурси
1. Изпълнителната агенция за българите в чужбина обявява конкурс „Моят корен български“ разделен в три категории – написване на литературна творба, рисунка или изпълнение на песен. Срок за изпращане – 15.04.2024г. – отвори.
Домашна работа
Мога да чета – стр.71
 • преговор на всички изучени букви – да се знае азбуката;
 • да се четат стихотворенията „Родна реч“ и „Прозорче към света“; 
 • пожелание може да се научи наизуст стихотворението „Родна реч“;
 • да се напишат упражненията в тетрадката с тесни и широки редове.

Предложения за участие в конкурси
1. Конкурс за рецитиране на стихотворение „Поклон, Българийо, поклон“ – подготвяне на видео до 5 мин. Срок за изпращане – 20.02.2024г. – отвори.
2. Изпълнителната агенция за българите в чужбина обявява конкурс „Моят корен български“ разделен в три категории – написване на литературна творба, рисунка или изпълнение на песен. Срок за изпращане – 15.04.2024г. – отвори.
Азбука в стихове – тук може да намерите редовете за четене, за всяко дете.
Домашна работа
Звук и буква „ь“ – буквар стр.68 и 69
 • преговор на всички изучени букви – да се знае азбуката;
 • да се четат гладко редовете от Азбуката в стихове; 
 • да се напишат упражненията в тетрадката с тесни и широки редове.

Предложения за участие в конкурси
1. Конкурс за рецитиране на стихотворение „Поклон, Българийо, поклон“ – подготвяне на видео до 5 мин. Срок за изпращане – 20.02.2024г. – отвори.
2. Изпълнителната агенция за българите в чужбина обявява конкурс „Моят корен български“ разделен в три категории – написване на литературна творба, рисунка или изпълнение на песен. Срок за изпращане – 15.04.2024г. – отвори.
Домашна работа
Звук и буква „Щ, щ“ – буквар стр.64 и 65
 • преговор на всички изучени букви – да се знае азбуката;
 • да се прочете урока в буквара поне 3 пъти;
 • да се допишат в учебната тетрадката стр.66 и 67.
Звук и буква „Ю, ю“ – Буквар стр.66 и 67
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Ю, ю“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне три пъти;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.68 и 69;
 • да се научи азбуката наизуст.

Предложения за участие в конкурси
1. Конкурс за рецитиране на стихотворение „Поклон, Българийо, поклон“ – подготвяне на видео до 5 мин. Срок за изпращане – 20.02.2024г. – отвори.
2. Изпълнителната агенция за българите в чужбина обявява конкурс „Моят корен български“ разделен в три категории – написване на литературна творба, рисунка или изпълнение на песен. Срок за изпращане – 15.04.2024г. – отвори.
Домашна работа
Звук и буква „Х, х“ – буквар стр.60 и 61
 • преговор на всички изучени букви;
 • да се прочете урока в буквара поне 3 пъти;
 • да се допишат в учебната тетрадката стр.62 и 63;
 • упр.1 в тетрадката с тесни и широки редове.
Звук и буква „Ц, ц“ – Буквар стр.62 и 63
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Ц, ц“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне три пъти;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.64 и 65;
 • упр. 2 в тетрадката с тесни и широки редове.

Предложения за участие в конкурси
1. Конкурс за мартеница „Пижо и Пенда“ – изработване на мартеница, пано, обемни кукли. Всеки, който иска да се включи, трябва да донесе своята мартеница тази събота (03.02.2024г.)
2. Конкурс за рецитиране на стихотворение „Поклон, Българийо, поклон“ – подготвяне на видео до 5 мин. Срок за изпращане – 20.02.2024г. – отвори.
3. Конкурс за рисунка „България в моите очи“ – живопис с размери 35/50 см, колаж, графика/компютърна графика. Срок за изпращане – 15.04.2024г. – отвори.
Домашна работа
Съгласни звукове и букви – Буквар стр.56 и 57
 • да  се познават всички букви на съгласните звукове;
 • да се прочете урока в буквара поне 3 пъти;
 • да се напишат в учебната тетрадката стр.58 и 59.
Звук и буква „Ч, ч“ – Буквар стр.58 и 59
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Ч, ч“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне три пъти;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.60 и 61.

Предложения за участие в конкурси
1. Конкурс за мартеница „Пижо и Пенда“ – изработване на мартеница, пано, обемни кукли. Срок за изпращане – 23.02.2024г. – отвори.
2. Конкурс за рецитиране на стихотворение „Поклон, Българийо, поклон“ – подготвяне на видео до 5 мин. Срок за изпращане – 20.02.2024г. – отвори.
3. Конкурс за рисунка „България в моите очи“ – живопис с размери 35/50 см, колаж, графика/компютърна графика. Срок за изпращане – 15.04.2024г. – отвори.
Домашна работа
Звук и буква „Ш, ш“ – Буквар стр.52 и 53
 • да  се знаят всички букви, които сме изучили;
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Ш, ш“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне 3 пъти;
 • да се допише  новата буква в учебната тетрадката на стр.54 и 55.
Звук и буква „Ж, ж“ – Буквар стр.54 и 55
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Ж, ж“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне три пъти;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.56 и 57.

Предложения за участие в конкурси
1. Конкурс за мартеница „Пижо и Пенда“ – изработване на мартеница, пано, обемни кукли. Срок за изпращане – 23.02.2024г. – отвори.
2. Конкурс за рецитиране на стихотворение „Поклон, Българийо, поклон“ – подготвяне на видео до 5 мин. Срок за изпращане – 20.02.2024г. – отвори.
3. Конкурс за рисунка „България в моите очи“ – живопис с размери 35/50 см, колаж, графика/компютърна графика. Срок за изпращане – 15.04.2024г. – отвори.
Домашна работа
Звук и буква „Ф, ф“ – Буквар стр.48 и 49
 • да  се знаят всички букви, които сме изучили;
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Ф, ф“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне 3 пъти;
 • да се напишат упражненията в тетрадката с тесни и широки редове;
 • учебните тетрадки по писане са събрани за проверка.
Звук и буква „В, в“ – Буквар стр.50 и 51
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „В, в“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне три пъти;
 • да се напишат упражненията в тетрадка с тесни и широки редове.

На 16.12.- денят на Коледното тържество, очакваме всички ученици да пристигнат в залата до 13:20 часа. Преди тържеството няма да се провеждат учебни часове.
Звук и буква „П, п“ – Буквар стр.44 и 45
 • да  се знаят всички букви, които сме изучили;
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „П, п“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне 3 пъти;
 • да се допишат страничките в учебната тетрадка до буква „П,п“;
 • да се препише текста, които е в тетрадката с тесни и широки редове.
Звук и буква „Б, б“ – Буквар стр.46 и 47
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Б, б“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне три пъти;
 • да се допишат страниците в учебната тетрадка до буква „Б, б“.

 

Всички ученици получиха стихотворения за Коледното тържество. Ще се радвам да започнат да ги разучават от тази седмица, за да ги репетираме от следващата седмица в училище.
Звук и буква „К, к“ – Буквар стр.40 и 41
 • да преговорим буквите, които познаваме;
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „К, к“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне 3 пъти;
 • да се препишат изреченията в учебната тетрадка на стр. 42 и 43.
Звук и буква „Г, г“ – Буквар стр.42 и 43
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Г, г“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне три пъти;
 • да се препишат изреченията в учебната тетрадка на стр. 42 и 43.

 

Всички ученици получиха стихотворения за Коледното тържество. Ще се радвам да започнат да ги разучават от тази седмица, за да ги репетираме от следващата седмица в училище.
Звук и буква „С, с“ – Буквар стр.36 и 37
 • да преговорим буквите, които познаваме;
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „С, с“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне 3 пъти;
 • да се прочете и напише под диктовка краткия текст с буква „С, с“  в тетрадката с тесни широки редове.
Звук и буква „З, з“ – Буквар стр.38 и 39
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „З, з“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне три пъти;
 • да се прочете и напише под диктовка краткия текст с буква „З, з“  в тетрадката с тесни широки редове.

Тетрадките по писане са събрани за проверка.

Всички ученици получиха стихотворения за Коледното тържество. Ще се радвам да започнат да ги разучават от тази седмица, за да ги репетираме от следващата седмица в училище.
Гласни звукове и букви – обобщение, стр.30
 • кои са гласните звукове – А, Ъ, О, У, Е, И;
 • да се напишат в учебната тетрадка на стр. 32
Съгласни звукове и техните букви – обобщение, стр. 31
 • да се знаят изучените съгласни звукове – Л, М, Р, Н, Й;
 • да се изпишат буквите на изучените съгласни в учебната тетрадка на стр.33
Звук и буква „Т, т“ – Буквар стр.32 и 33
 • да преговорим буквите, които познаваме;
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Т, т“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне 3 пъти;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.34 и 35;
 • да се прочетат и напишат изреченията в тетрадката с тесни широки редове.
Звук и буква „Д, д“ – Буквар стр.34 и 35
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Д, д“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара поне три пъти;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.36 и 37, както и в тетрадката с тесни и широки редове.


Звук и буква „Й, й“ – Буквар стр.26 и 27

 • да преговорим буквите, които познаваме – А, Е, М, Н, О, У, Р, Л, Ъ, И;
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Й, й“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.28 и 29;
 • да се напише новата буква, сричките и думите в тетрадката с тесни широки редове.

Звук и буква „Я, я“ – Буквар стр.28 и 29

 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Я, Я“ в думите;
 • да се прочете урока в буквара;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.30 и 31, както и в тетрадката с тесни и широки редове.


Звук и буква „У, у“ – Буквар стр.22 и 23

 • разпознаване и откриване на буквата на звука „У, у“ в думите;
 • да се прочетат сричките и думите от урока в буквара;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.24 и 25;
 • да се допишат буквите и сричките в тетрадката с тесни и широки редове.

Звук и буква „Ъ, ъ“ – Буквар стр.24 и 25

 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Ъ, ъ“ в думите;
 • да се прочетат сричките, думите и изреченията от урока в буквара;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.26 и 27.

Звук и буква „Л, л“ – Буквар стр.18 и 19

 • да припомним буквите, които научихме – А, М, Е, Н, О, И;
 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Л, л“ в думите;
 • да се прочетат сричките и думите от урока в буквара;
 • да съставим устно изречения с помощта на картинките;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.20 и 21;
 • да се изпише буквата „Л, л“ в тетрадката с тесни и широки редове.

Звук и буква „Р, р“ – Буквар стр.20 и 21

 • разпознаване и откриване на буквата на звука „Р, р“ в думите;
 • да се прочетат сричките, думите и изреченията от урока в буквара;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.22 и 23;
 • да се изпише буква „Р, р“ в тетрадката с тесни и широки редове.


Български език

Звук и буква „О, о“ – Буквар стр.14 и 15

 • разпознаване и откриване на буквата на звука „О, о“ в думите;
 • да се прочетат сричките и думите от урока в буквара;
 • да съставим устно изречения по картинката;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.16 и 17.

Звук и буква „И, и“ – Буквар стр.16 и 17

 • разпознаване и откриване на буквата на звука „И, И“ в думите;
 • да се прочетат сричките и думите от урока в буквара;
 • да съставим устно изречения по картинката;
 • да се допише новата буква в учебната тетрадка на стр.18 и 19.


Втори клас

 
Стохотворения за 24-ти май
Домашна работа
Български език

Устно съчиняване на приказка по предложен герой- учебник стр.58 и 59

 • запомнете какви са основните правила за писане на съчинение по предложен герой – припомнете правилата от допълнителния лист;
 • запомнете, че първо трябва да съчините приказката устно, а след това да я напишете;
 • напишете съчинение по предложените картини в учебника и с помощта на въпросите към тях.

Литература

„Родино мила“ от Георги Веселинов – читанка стр. 52

 • да се прочете няколко пъти;
 • прочетете мъдростите след текста, коя ви харесва най-много, защо?

Домашна работа
Български език

Устно съчиняване на приказка по дадено начало – учебник стр.56 и 57

 • запомнете какви са основните правила за писане на съчинение по дадено начало – припомнете правилата от допълнителния лист;
 • запомнете, че първо трябва да съчините приказката устно, а след това да я напишете;
 • напишете съчинение по предложеното начало и с помощта на опорните думи – допълнителен лист.

Литература

„Майски Великден“ от Елисавета Багряна – читанка стр. 49

 • да се прочете няколко пъти;
 • отговорете на въпросите след текста.

Стихотворения за пролетните празници – тук

Домашна работа
Български език

Устно съчиняване на приказка по подобие на друга – учебник стр.54 и 55

 • запомнете какви са основните правила за писане на съчинение по подобие на дадена приказка;
 • запомнете, че първо трябва да съчините приказката устно, а след това да я напишете;
 • напишете съчинение по предложените картини на стр.55, помогнете си с листовете, които ви раздадох.

Литература

„Лазарска песен“ и „Цветница“ – читанка стр. 48

 • да се прочете няколко пъти;
 • отговорете устно на въпросите след текста.

Конкурс за рисунка на тема „Българска народна приказка в картина“ – повече информация тук

Стихотворения за пролетните празници

Домашна работа
Български език

Поздравителна картичка – учебник стр.52 и 53

 • запомнете какво трябва да съдържа всяка една поздравителна картичка, припомнете в учебника на стр.52;
 • да се изпълнят упр.2 и 3 на стр.53.

Литература

„По пътечките на дъгата“ от Леда Милева – читанка стр. 44

 • да се прочете поне пет пъти или до гладко четене.

За учениците, които изявиха желание да участват в конкурса за рисунка на тема „Българска народна приказка в картина“, може да намерите повече информация тук

Домашна работа
Български език

Устно и писмено общуване. Съобщение – учебник стр.48/ 51

 • запомнете – кое общуване е писмено и кое е устно;
 • какво трябва да съдържа всяко едно съобщение, припомнете в учебника на стр.50;
 • да се изпълнят упр.4 на стр.49 и упр.4 на стр.51.

Литература

„Столетникът“  – читанка стр. 41

 • да се прочете поне пет пъти или до гладко четене;
 • изберете и запишете най-подходящата мъдрост от изброените след урока.

Домашна работа
Български език

Текст – учебник стр.44 и 45

 • запомнете – текста е съставен от изречения свързани по смисъл;
 • всеки текст има заглавие;
 • да се изпълнят задачите 1, 2, 3 от допълнителния лист.

Литература

„Внучка фотографка“от  Лиана  Даскалова  – читанка стр. 39

 • да се прочете поне пет пъти или до гладко четене;
 • отговорете на въпросите писмено: Обичате ли да снимате? Какво обичате да снимате? На кои празници се събирате цялото семейство?
 • напишете няколко изречения, описание на вашите майки;


Предложения за участие в конкурси
1. Изпълнителната агенция за българите в чужбина обявява конкурс „Моят корен български“ разделен в три категории – написване на литературна творба, рисунка или изпълнение на песен. Срок за изпращане – 15.04.2024г. – отвори.
Домашна работа
Български език

Какво научихме за българския език – учебник стр.42 и 43

 • запомнете всичко написано на стр.44 в учебника;
 • да се знаят частите на речта;
 • да се знаят видовете изречения;
 • да се напишат в учебната тетрадка на стр.42  упр.1, 2, 3, 4, 5.

Литература

„Мама“от  Калина Малина  – читанка стр. 38

 • да се прочете поне пет пъти или до гладко четене;
 • напишете няколко изречения, описание на вашите майки;


Предложения за участие в конкурси
1. Изпълнителната агенция за българите в чужбина обявява конкурс „Моят корен български“ разделен в три категории – написване на литературна творба, рисунка или изпълнение на песен. Срок за изпращане – 15.04.2024г. – отвори.
Домашна работа
Български език

Въпросителни изречения – учебник стр.40 и 41

 • запомнете, че изречението се образува от думи свързани по смисъл;
 • да се знае, че с въпросителните изречения задаваме въпрос за нещо или някой, напр. „Слънчево ли ще е днес?“;
 • въпросителните изречения започват с главна буква и завършва с въпросителен знак(?);
 • да се напишат в учебника на стр. 40 упр.3 и стр.41  упр.4, 5 и 6.

Литература

„Мартенички от Баба Марта“  – читанка стр. 37 

 • урокът да се прочете поне пет пъти или до гладко четене;
 • опитат се да запомните думите от речника;