Учебните часове в БУ „Родна реч“ град Лестър се организират веднъж в седмицата, в съботните дни. Продължителността на учебният ден е от 10:15 часа до 13:50 часа, като учителите посрещат своите деца от 10:00 часа и ги изпращат до 14:00 часа. Учебните предмети, които за включени в обучението, са съобразени с изискванията на Националната програма „Роден език и култура за българите зад граница“. Задължителните учебни часове за подготвителна група и начален етап на обучението са: български език и литература, а допълнителните дейности са: роден край/родинознание и български фолклор. За прогимназиален етап на обучение, задължителните учебни часове са както следва – български език и литература и по история и цивилизации и география и икономика в частта им, отнасяща се до историята на България и географията на България, съгласно учебни програми за обучението, организирано в чужбина. Допълнителните дейности включени в прогимназиалния етап са музикални работилници.

Програма за Подготвителна група "Радост"