Българско училище “Родна реч” Лестър предлага присъствена форма на обучение по български език и литература, история и география, култура и традиции на България, за деца владеещи или не български език. Обучението в училището се провежда на книжовен български език с учебници и помощни материали одобрени от Министерството на образованието и науката.  Всички необходими учебници и учебни помагала се предоставят безплатно от училището.
             Приемът на нови ученици се осъществява въз основа на попълнено онлайн заявление за записване и се отнася за деца от 4 години до 12-ти клас. Училището приема нови ученици през цялата учебна година, но само записаните до 14 октомври, могат да получат удостоверение за завършен клас за съответната година.

             Обучението в БУ „Родна реч“ е доброволна и платено, като годишната такса се определя ежегодно. Първата вноска от таксата за всяка учебна година е в размер от £50 и е дължима от 1 юли до 31 юли. Останалата част от таксата се изплаща на една или две вноски, но не по-късно от 30 септември на настоящата учебна година. За записаните след 30 септември, таксата се внася при записването. Плащането се извършва, чрез банков превод по сметката на училището. При преждевременно прекратяване на посещенията на ученика, платената такса не се възстановява.

              След попълване на онлайн заявлението за записване, всеки родител е добре да се запознае с правилника на училището.

 

Такса

Училищната таксата за обучение е годишна
За първо дете от семейство – £250
За второ от семейство – £230
За трето дете е БЕЗПЛАТНО

 

Банкова сметка:

National Westminster Bank
BULGARIAN SCHOOL RODNA RECH
SORT CODE: 54-21-50  ACCOUNT NUMBER: 37406825

Минималната възраст за прием в Подготвителна/ Предучилищна група е 4 години.