Eкипът за учебната 2023/2024 година

          В нашето училище работят 3-ма учители, които са отлични педагози и са високоефективни във възпитателната дейност. Участват активно в училищния живот, готови са за действие и работят усърдно в областта на управлението на качеството на образованието.

          Ние сме отворен екип, който освен образователната мисия, която виждаме като висок приоритет, се занимава и с педагогическо-образователни въпроси и постоянно подобряване на качеството на преподаване. Възприемаме доброжелателността и работата в екип като основни ценности.

          Чрез редовен обмен, срещи на училищните ръководители и родителския съвет, ние осигуряваме прозрачност, приемственост и общи концепции за бъдещото развитие на училището.