Домашните работи в БУ „Родна реч“ се публикуват в уеб сайта всеки понеделник. Те са съобразени с изучения материал в училище през изминалата събота и целят затвърждаване на знанията и уменията на учениците. 

                                       Част от домашната работа обхваща упражнения след урока или учебната тетрадка, върху които се работи писмено. Останалата част е свързана с четене на уроци вкъщи. За изпълнението на домашните работи, децата се поощряват и мотивират от учителите в училището, но е изключително важно и участието на родителите и тяхната подкрепа.