Обучението в БУ „Родна реч“ започва през септември и завършват през юни. Графика е изготвен в началото на учебната година и е съобразен с ваканциите на училищата в Лестър и празничните дни, свързани с българския календар.